X

Dr. M. van Rijn

Functie: Voorzitter Vereniging Medische Staf

Ikazia onderzoekt samenwerkingverbanden

Ziekenhuizen in de regio hebben elkaar nodig om de 'zorg op Zuid' zo goed mogelijk te kunnen borgen. In 2012 onderzocht het Ikazia Ziekenhuis de mogelijkheden voor samenwerking. Dr. M. van Rijn, voorzitter Vereniging Medische Staf, doet verslag.

In Ikazia is er bijna dagelijks overleg tussen de Directie en de Medische Staf. "We hebben heel korte lijnen en lopen snel even bij elkaar binnen. In 2012 ging in onze gesprekken de aandacht vooral uit naar de samenwerking in de regio. Het is nodig om de krachten te bundelen en de zorg zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen. Verschillende ontwikkelingen spelen hierbij een rol. Met het budgetplafond (met ingang van 2012 mag de jaarlijkse volumegroei van de Nederlandse ziekenhuizen maximaal 2,5% bedragen), de groeiende vraag naar zorg, de toename van de gemiddelde zorgzwaarte, meer administratieve lasten en strengere kwaliteitseisen komt er enorm veel op individuele ziekenhuizen af. In die dynamiek is samenwerken noodzakelijk.

Onder andere met het nabijgelegen Maasstad Ziekenhuis wordt intensief gesproken. Directies en maatschappen zoeken toenadering en bespreken de mogelijkheden van samenwerking. Dat betekent dat beide ziekenhuizen graag gebruikmaken van elkaars toegevoegde waarde. Die waarde zit hem onder andere in kennis van laag- ofwel hoogcomplexe zorg en technische mogelijkheden. Het doel is om, op basis van de profielen van Ikazia en het Maasstad, te komen tot concrete afspraken over onder andere het uitwisselen van medische diensten. Hoe de samenwerkingsvorm er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

Ook over het Ruwaard Van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse is, in samenspraak met de zorgverzekeraars, intensief contact geweest na de kritieke situatie waarin het ziekenhuis eind 2012 belandde. De afdeling Cardiologie moest tijdelijk haar deuren sluiten. Samen met het Maasstad Ziekenhuis en het van Weel-Bethesda ziekenhuis hebben we, in afstemming met de verzekeraars en het Ruwaard van Putten ziekenhuis, de mogelijkheid onderzocht de ziekenhuiszorg in Spijkenisse op de langere termijn te continueren. Spijtig genoeg heeft het hieruit voortvloeiende voorstel uiteindelijk niet het fiat van de zorgverzekeraars gekregen. Wel is gebleken dat het samenwerken tussen Maasstadziekenhuis, van Weel-Bethesda en Ikazia goed verloopt. Overigens wordt er ook met andere ziekenhuizen gesproken over samenwerking, zoals bijvoorbeeld met het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Uitgangspunt blijft dat het Ikazia Ziekenhuis zelfstandig blijft bestaan, met haar eigen identiteit. De winst van samenwerking wordt vooral gezocht in efficiency op het gebied van bijvoorbeeld overhead, collectieve inkoop, automatisering en het gezamenlijk oppakken van scholingsactiviteiten.

Stond 2012 in het teken van voorbereidingen voor samenwerking, in 2013 en 2014 zal de samenwerking duidelijke vormen gaan krijgen. Ik heb er goede hoop op dat er mooie dingen ontstaan. Overigens geldt dit zeker net zo goed voor de samenwerking tussen de verschillende maatschappen van de respectievelijke ziekenhuizen. In toenemende mate zoeken deze maatschappen elkaar op en worden afspraken gemaakt over zaken als gezamenlijk dienst doen en samen polikliniek draaien. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de toekomst een groot deel van de maatschappen in de regio gefuseerd zal zijn tot zogenaamde 'stadsmaatschappen'. In alle vormen van samenwerking verliezen we onze zelfstandigheid niet uit het oog. Want het gaat er juist om dat iedereen zijn eigen waarde toevoegt aan het geheel."

Dr. M. van Rijn